Cold Cut

Cold Cut

German Bierschinken
1

German Bierschinken

 • 150G/NO X 10NOS/CTN
 • COLOURED CASING
 • CTN SIZE EXT 245(L) X 245(W) X 60(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-506
German Jagdwurst Hunter
2

German Jagdwurst Hunter

 • 150G/NO X 10NOS/CTN
 • COLOURED CASING
 • CTN SIZE EXT 245(L) X 245(W) X 60(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-508
Italian Bologna
3

Italian Bologna

 • 150G/NO X 10NOS/CTN
 • COLOURED CASING
 • CTN SIZE EXT 245(L) X 245(W) X 60(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-510
Japanese Arabiki
4

Japanese Arabiki

 • 150G/NO X 10NOS/CTN
 • COLOURED CASING
 • CTN SIZE EXT 245(L) X 245(W) X 60(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-511
Switzerland Ham & Cheese
5

Switzerland Ham & Cheese

 • 150G/NO X 10NOS/CTN
 • COLOURED CASING
 • CTN SIZE EXT 245(L) X 245(W) X 60(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-514
Sausage Turkey Roll
6

Sausage Turkey Roll

 • 2.5KG/NO X 4NOS/CTN
 • BULK ROLL
 • CTN SIZE EXT 374(L) X 211(W) X 213(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-021
Mortadella Paprika Sausage
7

Mortadella Paprika Sausage

 • 2.5KG/NO X 2NOS/CTN
 • BULK ROLL
 • CTN SIZE EXT 374(L) X 211(W) X123(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-016
Chicken Paprika Lyoner
8

Chicken Paprika Lyoner

 • 2.5KG/NO X 2NOS/CTN
 • BULK ROLL
 • CTN SIZE EXT 374(L) X 211(W) X 123(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-010
Chicken Mushroom Roll
9

Chicken Mushroom Roll

 • 2.5KG/NO X 2NOS/CTN
 • BULK ROLL
 • CTN SIZE EXT 374(L) X 211(W) X 123(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-007
Chicken Roll
10

Chicken Roll

 • 2.5KG/NO X 2NOS/CTN
 • BULK ROLL
 • CTN SIZE EXT 374(L) X 211(W) X 123(H)MM
 • CODE 1-WA-KY-06-012